Foto:

  • Foto Hege Abrahamsen / Bris studio AS

Fra A til Å

Som totalentreprenør tar TRE-BO AS ta ansvar for alle ledd i et boligprosjekt fra regulering til ferdigstillelse. Vi samordner alle dyktige underentreprenrører og leverandører, og følger opp gjennom byggeprosessen. Foruten lang erfaring med bygging av boliger for privatkunder med egen tomt, utvikler vi også tomteområder i egen regi for salg.

Dette vil ligge under "Til salgs".Enklere med ferdige veggmoduler

TRE-BO AS har egen elementproduksjon av ferdige veggmoduler som bygges innendørs.
Med å benytte elementproduksjon får vi kortere byggetid, lavere totalkostnader, mindre værutsatt pluss at vi har større kontroll på byggfukt i konstruksjonen

  • Foto Hege Abrahamsen / Bris studio AS

  • Foto Hege Abrahamsen / Bris studio AS

Mindre byggeprosjekter

I tillegg til nybygg, har vi også prosjekter som tilbygg, ombygginger og garasjer. Dette tilpasses hvert bygg og ønsker. Energirådgivning

Med å iverksette energisparende tiltak vil det kunne gi deg lavere strømutgifter og et bedre klima innendørs. 
Hus som ble bygget på 80-tallet og tidligere har lavere isolasjonskrav en hus som bygges i dag. I tillegg så har både dører og vinduer ofte et større energitap.

Merker du noe til:

  • Trekk på gulvet
  • Kaldt i vinduskarmer
  • Snø som smelter raskt på taket
  • Istapper på takutstikk

Da kan du har fordeler med å etterisolere. 

Ta kontakt for energirådgivning.

  • Foto Hege Abrahamsen / Bris studio AS